مشتریان عزیز صبا دیتا (گرگان هاست)

با توجه به مشخص شدن مشخصات مشتریان عزیز و عدم مشکل لطفا تا پایان 31/01/1395 مشخصات کاربری خود را تکمیل نمایید. چنانچه مشترکی پنل خود را تا تاریخ مذکور کامل ننماید تمامی سرویس های مشتریان عزیز از دسترس خارج می گردد.

فیلدهای ضروری :
1- نام
2- نام خانوادگی
3- آدرس دقیق پستی
4- کد پستی
5- موبایل موبایل روشن
6- شماره ثابت
7- کد ملی


امور مشتریان صبا دیتا (گرگان هاست)

Monday, February 29, 2016

« برگشت

Powered by WHMCompleteSolution