میزبانی وب لینوکس cPanel

100MB • 100 مگابایت
  فضا
 • 5 گیگابایت
  پهنای باند
 • 10 عدد
  اکانت FTP
 • 25 عدد
  اکانت ایمیل
 • 10 عدد
  دیتابیس
 • 10 عدد
  زیر دامنه
 • نامحدود
  پارک دامین
 • 1 عدد تعداد سایت
250MB • 250 مگابایت
  فضا
 • 10 گیگابایت
  پهنای باند
 • 25 عدد
  اکانت FTP
 • 60 عدد
  اکانت ایمیل
 • 25 عدد
  دیتابیس
 • 25 عدد
  زیر دامنه
 • نامحدود
  پارک دامین
 • 2 عدد تعداد سایت
300MB • 300 مگابایت
  فضا
 • 10 گیگابایت
  پهنای باند
 • 30 عدد
  اکانت FTP
 • 60 عدد
  اکانت ایمیل
 • 30 عدد
  دیتابیس
 • 30 عدد
  زیر دامنه
 • نامحدود
  پارک دامین
 • 3 عدد تعداد سایت
500MB • 500 مگابایت
  فضا
 • 15 گیگابایت
  پهنای باند
 • 50 عدد
  اکانت FTP
 • 100 عدد
  اکانت ایمیل
 • 50 عدد
  دیتابیس
 • 50 عدد
  زیر دامنه
 • نامحدود
  پارک دامین
 • 5 عدد تعداد سایت
600MB • 600 مگابایت
  فضا
 • 20 گیگابایت
  پهنای باند
 • 60 عدد
  اکانت FTP
 • 200 عدد
  اکانت ایمیل
 • 60 عدد
  دیتابیس
 • 60 عدد
  زیر دامنه
 • نامحدود
  پارک دامین
 • 6 عدد تعداد سایت

Powered by WHMCompleteSolution