بسته های اینترنت ایرانسل

یک ماهه 3 گیگابایت
 • نامحدود سرعت
 • 4G, 3G, 2G فناوری شبکه
یک ماهه 5 گیگابایت
 • نامحدود سرعت
 • 4G, 3G, 2G فناوری شبکه
یک ماهه 10 گیگابایت
 • نامحدود سرعت
 • 4G, 3G, 2G فناوری شبکه
سه ماهه 6 گیگابایت
 • نامحدود سرعت
 • 4G, 3G, 2G فناوری شبکه
سه ماهه 12 گیگابایت
 • نامحدود سرعت
 • 4G, 3G, 2G فناوری شبکه
شش ماهه 9 گیگابایت
 • نامحدود سرعت
 • 4G, 3G, 2G فناوری شبکه
شش ماهه 30 گیگابایت
 • نامحدود سرعت
 • 4G, 3G, 2G فناوری شبکه
سالانه 12 گیگابایت
 • نامحدود سرعت
 • 4G, 3G, 2G فناوری شبکه
سالانه 100 گیگابایت
 • نامحدود سرعت
 • 4G, 3G, 2G فناوری شبکه

Powered by WHMCompleteSolution